Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Επικοινωνία

Έχετε απορίες ή ερωτήματα σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης; Συμπληρώστε και υποβάλετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αναζητείτε χρηματοδότηση για υφιστάμενη επιχείρηση ή για νεοφυή (start up);
Ποιό είναι το μέγεθος της επιχείρησής σας;
Σε ποιον οικονομικό κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας;
Σε ποιά περιφέρεια θα πραγματοποιήσετε την επένδυσή σας;
Που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής σας;
Σημειώστε το ενδεικτικό ποσό της επένδυσης (€):
Η πληροφόρηση που αναζητάτε αφορά σε:
Ποια είναι η επωνυμία της επιχείρησής σας;
Παρακαλούμε σημειώστε οποιοδήποτε άλλο ερώτημα:
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο επικοινωνίας

‘Eχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις του 360° FUNDING. Ρητώς δηλώνω ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία καταχωρώ, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Αποδέχομαι ότι η Τράπεζα Πειραιώς σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή μου και σε μεταγενέστερο χρόνο. Ρητά δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με νέες πληροφορίες, προωθητικές ενέργειες, υπηρεσίες κλπ. Ρητά και ανεπιφύλακτα συναινώ όπως τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προς τον σκοπό της εκπλήρωσης των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που μου παρέχει ο δικτυακός τόπος, της εν γένει ενημέρωσής μου, της ενημέρωσής μου σχετικά με νέες πληροφορίες, υπηρεσίες κλπ (ενδεικτικά αναφέρεται η αποστολή newsletter), της εύρυθμης λειτουργία του δικτυακού τόπου και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω ενέργειας, συμπεριληφθούν στο αρχείο προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Τράπεζα. Αποδέχομαι ότι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων μπορεί να είναι και συνδεδεμένες με την Τράπεζα Πειραιώς επιχειρήσεις. Διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας την Τράπεζα εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.