Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

15/05/2023

Εξάντληση προϋπολογισμού "Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ" στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (καθεστώς ΓΑΚ)

Βάσει σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων στη Δράση

«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» για όσες αιτήσεις υποβάλλονται με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 καθώς και για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος).

Ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

08/08/2023

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης ...

ΕΣΠΑ

Εξάντληση προϋπολογισμού δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για την περιφέρεια Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

08/08/2023

Βάσει σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων στη Δράση:Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου ΑιγαίουΑνάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ...

ΕΣΠΑ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

01/08/2023

Το Υπουργείο Οικονομίας δημοσίευσε την 16η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της οποίας παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, η προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ττων επενδύσεων, που εντάχθηκαν στην ανωτέρω δράση έως ...

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.