Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

18/05/2023

Business Growth Fund: Έναρξη διάθεσης νέων χρηματοδοτήσεων σε συνεργασία με την ΕΑΤ

Η Τράπεζα Πειραιώς, σταθερή στη δέσμευσή της για ουσιαστική υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διευρύνει τη μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), συμμετέχοντας στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «BUSINESS GROWTH FUND»

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από δάνειο που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μέσω της συνεργασίας της με την ΕΑΤ, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδοτήσεις με ελκυστικούς όρους που περιλαμβάνουν 40% άτοκη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου κατά 3% για τα δύο πρώτα έτη. Στόχο έχουν να καλύψουν με ευνοϊκές λύσεις, τόσο λειτουργικές όσο και επενδυτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αφορούν στις πράσινες επενδύσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Μέσω του Ταμείου «BUSINESS GROWTH FUND» δημιουργούνται τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία:

Δράση

Βασικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans

πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο συγχρηματοδοτούμενων δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης, διάρκειας από 2 έως 5 έτη και ύψους από €10.000 έως €1.500.000, στο οποίο η ΕΑΤ συμμετέχει παρέχοντας το 40% των κεφαλαίων άτοκα. Το υπόλοιπο 60% που χρηματοδοτεί η Τράπεζα παρέχεται με ελκυστικούς όρους τιμολόγησης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου, αποκλειστικά και μόνο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν λάβει προηγούμενο επιχειρηματικό δάνειο από πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ-ΤΕΜΠΜΕ). Η επιδότηση ισούται με 300μ.β. (3%), εφαρμόζεται στο επιτόκιο με το οποίο η Τράπεζα τοκίζει τα κεφάλαιά της (στο 60% του δανείου) και έχει διάρκεια 2 ετών από την 1η εκταμίευση.

Το προϊόν αυτό σκοπεύει να παρέχει διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κύκλου των επιχειρήσεων καθώς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς, την προστασία και την αύξηση των θέσεων εργασίας και την διατήρηση/αύξηση της ανταγωνιστικότητάς των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)

πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο συγχρηματοδοτούμενων Επενδυτικών δανείων, διάρκειας από 2 έως 10 έτη και ύψους από €25.000 έως €1.000.000, στο οποίο η ΕΑΤ συμμετέχει παρέχοντας το 40% των κεφαλαίων άτοκα. Το υπόλοιπο 60% που χρηματοδοτεί η Τράπεζα παρέχεται με ελκυστικούς όρους τιμολόγησης. Επιπλέον, παρέχεται σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η δυνατότητα μερικής επιδότησης έως 300μ.β. (3%) του επιτοκίου με το οποίο η Τράπεζα τοκίζει τα κεφάλαιά της (στο 60% του δανείου), με διάρκεια 2 ετών από την 1η εκταμίευση

Σκοπός του προϊόντος είναι η ενίσχυση της ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)

πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο συγχρηματοδοτούμενων Επενδυτικών δανείων, διάρκειας από 2 έως 10 έτη και ύψους από €80.000 έως €8.000.000, στο οποίο η ΕΑΤ συμμετέχει παρέχοντας το 40% των κεφαλαίων του δανείου άτοκα. Το υπόλοιπο 60% που χρηματοδοτεί η Τράπεζα παρέχεται με ελκυστικούς όρους τιμολόγησης.

Επιπλέον, παρέχεται σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η δυνατότητα μερικής επιδότησης έως 300μ.β. (3%) του επιτοκίου με το οποίο η Τράπεζα τοκίζει τα κεφάλαιά της (στο 60% του δανείου) με διάρκεια 2 ετών από την 1η εκταμίευση.

Σκοπός του προϊόντος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς Ενεργειακής Απόδοσης (Energy efficiency / transition), ηλεκτροκίνησης (Green Mobility) και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Green Renewable Energy), με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν 3 απλά βήματα για την υποβολή της αίτησής τους:

  • Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα KYC (Know Your Costumer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας www.hdb.gr , επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς
  • Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr , επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς.
  • Επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, για την υποβολή του φακέλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «BUSINESS GROWTH FUND» διευρύνει το φάσμα των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιβεβαιώνει την παρουσία της ως η κατεξοχήν Τράπεζα  αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικότητας.


Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

08/08/2023

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης ...

ΕΣΠΑ

Εξάντληση προϋπολογισμού δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για την περιφέρεια Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

08/08/2023

Βάσει σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων στη Δράση:Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου ΑιγαίουΑνάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ...

ΕΣΠΑ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

01/08/2023

Το Υπουργείο Οικονομίας δημοσίευσε την 16η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της οποίας παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, η προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ττων επενδύσεων, που εντάχθηκαν στην ανωτέρω δράση έως ...

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.