Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

19/04/2017

Απολογιστικά Στοιχεία Αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόης Λαμπριανίδης, μέχρι τις 2/3/2017 είχαν υποβληθεί συνολικά 707 επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ. Αναλυτικότερα, για τα ανωτέρω καθεστώτα, υποβλήθηκαν 427 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,266 δις € και 210 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 383 εκ. €, αντίστοιχα.

Στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού που παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 28/04/2017, έως τις 2/3/2017 είχαν υποβληθεί 70 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 222 εκ. €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» δεν έχει κατατεθεί κανένα επενδυτικό σχέδιο. Υπενθυμίζουμε ότι στο εν λόγω καθεστώς είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 20 εκ. €.

Από τα 707 κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια, το 39% αφορά το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, το 48% το κίνητρο της επιχορήγησης, το 6% το κίνητρο του leasing, μόλις το 1,4% το κίνητρο της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και το 6% αντιπροσωπεύει συνδυαστικά τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής και της επιχορήγησης.

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ

10η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος»

15/10/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Κύκλος». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 189 επενδυτικών σχεδίων.Ειδικότερα, 4 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, 11 στη δεύτερη και 174 στην τρίτη περίοδο υποβολών.Για ...

ΕΣΠΑ

Χορήγηση Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης σε Πολύ μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19

13/10/2020

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων για λήψη μη επιστρεπτέας επιχορήγησης έως και €50.000 από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας λόγω του Covid-19Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πατήστε εδώΓια τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Αττικής ...

ΕΣΠΑ

9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

09/10/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 674 επενδυτικών σχεδίων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.