Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

23/03/2023

9η τροποποίηση της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης  "Ψηφιακό Βήμα" βάσει της οποίας το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, το αργότερο, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες όπως ίσχυε, μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του.

 

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ

Εξάντληση προϋπολογισμού "Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ"

27/11/2023

Βάσει σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων στη ΔράσηΠράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» για όσες αιτήσεις αφορούν τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, ...

ΕΣΠΑ

18η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

15/11/2023

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών δημοσίευσε την 18η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλα τα έργα της δράσης, έως τις 31.12.2023.

ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

13/10/2023

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της Δράσης: "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" στο πλαίσιο του πρόγραμματος Ανταγωνιστικότητα, του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δράση αυτή, ενισχύει υπό σύσταση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανκού εμπορίου και ...

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.