Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ανοιχτό Πρόγραμμα

PF4EE

Το πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου, το οποίο έχει ως σκοπό:

 • την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών και εμπορικών ακινήτων,
 • την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αφορά στην παραγωγική διαδικασία βιοτεχνιών και βιομηχανιών, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγική τους ικανότητα
 • την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς συμψηφισμού ενέργειας (net metering)
 • την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω αντικατάστασης συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων
 •  την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα / βιοαέριο με ισχύ μικρότερη από 1MWp(/t).

Ύψος Επένδυσης:
€40.000-€5.000.000
 

Δικαιούχοι

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και μεγέθους, που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

 • Από €40.000 έως €5.000.000, για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ ή/και το έργο αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου
 • Από €40.000 έως €1.125.000, για επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και το έργο δεν αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου:

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων:

 • Θερμομόνωση κελύφους, κουφώματα, σταθερά και κινητά σκίαστρα
 • Ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικών συστημάτων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμού, ζεστού νερού) με νέα υψηλότερης απόδοσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος φωτισμού
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)

Δεν χρηματοδοτούνται οι γενικές εργασίες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, όπως για παράδειγμα η αγορά ακινήτων ή/και οικοπέδων, ενώ οι συμπληρωματικές εργασίες (δηλαδή εργασίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης αλλά δεν οδηγούν άμεσα σε εξοικονόμηση ενέργειας) δεν πρέπει να ξεπερνούν το 49% του προϋπολογισμού του έργου.

Ενδεικτικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας (εφόσον δεν συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης περισσότερο από 30%):

 • Ανάκτηση θερμότητας
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Αεροσυμπιεστές
 • Economizers (εξοικονομητές) λεβήτων
 • Συστήματα μεταβλητών στροφών (variable speed drive VSD)

Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων
Αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων π.χ. σε ξενοδοχεία, μαρίνες και συστημάτων οδοφωτισμού (εκτός Εθνικών Οδών)

Φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες βιομάζας / βιοαέριου
Μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων και βιομάζα / βιοαέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ισχύ μικρότερη από 1MWp/t

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Διάρκεια Δανείου: 4-12 έτη

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›