Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

14/11/2017

Εβδομάδα Ενημέρωσης για την Κοινωνική Πρόκληση 2 του Ορίζοντα 2020

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 14 – 17 Νοεμβρίου 2017, στο Charlemagne Building.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA), η Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και την Καινοτομία (DG RTD) και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνδιοργανώνουν Εβδομάδα Ενημέρωσης για την Κοινωνική Πρόκληση 2 “Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιο-οικονομία” του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης και εκδηλώσεις τόσο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, όσο και σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και πολιτικές της ΕΕ για την αγροτική, θαλάσσια και βιο-οικονομία.

Η εβδομάδα ενημέρωσης δομείται ως εξής, με δυνατότητα παρακολούθησης των εκδηλώσεων μέσω webstreaming:

Μέρος I: Ευκαιρίες χρηματοδότησης και πώς θα επωφεληθείτε

  • 14/11/2017, Παρουσίαση των νέων προκηρύξεων της Κοινωνικής Πρόκλησης 2
  • 15/11/2017, Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων σχετικά με τις νέες προσκλήσεις της Κοινωνικής Πρόκλησης 2

Μέρος ΙΙ: Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ

  • 16/11/2017, Ημέρα για την συζήτηση των πολιτικών για τη Βιοοικονομία
  • 17/11/2017, Η ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής και της αλυσίδας αξίας των τροφίμων / Μπλε Ανάπτυξη και Έρευνα και Καινοτομία

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, πατήστε εδώ.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.