Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

05/11/2019 έως 08/11/2019

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τη Δράση "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - Innovation Clusters"

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:


- την Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

- την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας NOESISΗ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τη συγχρηματοδοτούμενη Δράση “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ - INNOVATION CLUSTERS”.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.