Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

09/02/2022

Διαδικτυακή Εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Ανάπτυξη που στηρίζει κάθε αύριο

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζοντας με συνέπεια την επιχειρηματικότητα, διατηρώντας ηγετική θέση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, πρωτοστατεί σήμερα στην αξιοποίηση των πόρων του  σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και συμμετέχει στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.  
Προσανατολισμένη σταθερά στην πράσινη ανάπτυξη και ψηφιοποίηση, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων, η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να συνδράμει τις επιχειρήσεις -πελάτες της να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να επενδύσουν και να εξελιχθούν στο νέο περιβάλλον.

Με στόχο την ενημέρωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που απορρεόυν από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη που στηρίζει κάθε αύριο» την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στους κάτωθι άξονες με ομιλητές στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και θεσμικούς εκπροσώπους επιχειρηματικών κλάδων ήταν:


- Ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς στη διοχέτευση των πόρων στις ελληνικές επιχειρήσεις και στη μόχλευση των κεφαλαίων
- Οι προοπτικές του τουρισμού στη μετά-Covid εποχή
- Η επόμενη μέρα της βιομηχανίας και οι προοπτικές εκσυγχρονισμού της μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε https://pbgrcm.piraeusbank.gr/el/idiwtes/rrf

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.