Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

15/11/2019

5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. στον Βοτανικό (Πολυχώρος Πολιτισμού  «Αθηναΐς»)


Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, των  οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Ενδιάμεσων Φορέων.

Τα μέλη της Επιτροπής, μετά την ενημέρωση τους από τη Διαχειριστική Αρχή, θα συζητήσουν και θα αναπτύξουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την προτεινόμενη Αναθεώρηση, το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,  τις λοιπές νέες δράσεις και την υλοποίηση και τον προγραμματισμό των δράσεων πληροφόρησης & επικοινωνίας.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.