Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

30/11/2018

Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδοτικές λύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την αρωγή των Αναπτυξιακών Φορέων

Δημήτριος Βερελής, Senior Director, Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Το 2018 αποτελεί έτος ορόσημο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έχοντας ολοκληρώσει την άνοιξη, με επιτυχία, την πρόκληση των stress tests και έχοντας συγχρόνως αναδιαρθρώσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους, οι τράπεζες εγκαταλείπουν την εσωστρέφεια των τελευταίων ετών και επικεντρώνονται στον ουσιαστικό τους ρόλο: την υποστήριξη της ανάπτυξης της οικονομίας, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και επενδύοντας στην επόμενη μέρα τους.

Η Τράπεζα Πειραιώς, κατέχοντας ηγετική θέση στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις στην Ελληνική αγορά, έχει δεσμευτεί να στηρίξει την πραγματική οικονομία, χρηματοδοτώντας βιώσιμες επιχειρήσεις και δίνοντας έμφαση σε δυναμικούς κλάδους που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα παρέχει σειρά χρηματοδοτικών λύσεων, τόσο για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όσο και για την υλοποίηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών τους σχεδίων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει  με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς και εθνικούς αναπτυξιακούς φορείς, παρέχει σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων στις επιχειρήσεις. Τα προϊόντα αυτά, αξιοποιώντας τη στήριξη των φορέων με τη συνεργασία των οποίων παρέχονται, προσφέρουν προνομιακούς όρους, και αποτελούν μία ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για τους πελάτες της Τράπεζας.

Στο εθνικό σκέλος, η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της συνεργασίας που διατηρεί με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές στην παροχή χρηματοδοτήσεων μέσω του προγράμματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Το Ταμείο χρηματοδοτεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προνομιακή τιμολόγηση και καλύπτει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, αλλά και επενδυτικές δαπάνες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους €384 εκατ. που θα έχει ολοκληρωθεί αρχές του 2019, ενώ η Τράπεζα φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και στη δράση που θα το διαδεχθεί, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το EIF – European Investment Fund (μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) διατίθενται τα εγγυοδοτικά εργαλεία COSME και InnovFin.

To COSME παρέχεται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με την παροχή εγγύησης για το 50% του δανείου. Τα δάνεια χορηγούνται με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις, αξιοποιώντας την εγγύηση. Τα κεφάλαια της συμφωνίας πρόσφατα αυξήθηκαν στα €500 εκατ. λόγω της μεγάλης ζήτησης, και η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων με βασικότερο το COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοιχτό POS. Το συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους POS της Τράπεζας Πειραιώς και τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν έναν λογαριασμό για τις καθημερινές τους συναλλαγές, ο οποίος λειτουργεί ως καταθετικός και δανειακός ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση 24/7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε τραπεζικό κατάστημα. Επίσης, η Τράπεζα παρέχει προϊόντα αξιοποιώντας την εγγύηση του COSME για την κάλυψη επενδυτικών σκοπών, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων που έχουν εντάξει τα επενδυτικά σχέδια σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, με το πακέτο Πειραιώς Επιχειρείν 360, που παρέχει ένα Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Υποστήριξης τόσο της επιχείρησης όσο και της επένδυσης που υλοποιείται.

Το InnovFin, χρηματοδοτείται με πόρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020,  σκοπός του είναι ή ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, και προσφέρει σε καινοτόμες επιχειρήσεις εγγύηση για το 50% του δανείου που θα λάβουν για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Το συνολικό ύψος της συμ­φωνίας ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έχουν διατεθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2019.

Η Τράπεζα, συγχρόνως, αξιοποιεί τη δυνατότητα που έχει να αντλήσει ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση των πελατών της με προνομιακή τιμολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), αλλά και το Ευρωπαϊκό Τα­μείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπε­ζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και ιδιώτες επενδυτές, προχώρησε στο τέλος του 2017 στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ από περίπου 850 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιώντας τη μακρά δραστηριοποίηση της στους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας επελέγη από την EIB για μία πιλοτική συνεργασία με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η συμφωνία είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτεί νέες επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης επιχειρηματικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Αποτελεί ένα καινοτόμο, πιλοτικό εργαλείο με την ονομασία Private Funding for Energy Efficiency (PF4EE), που συνδυάζει την προνομιακή τιμολόγηση και την εγγυοδοσία της ΕΙΒ σε ένα προϊόν.

Τέλος, πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει για τους πελάτες της, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει την καινοτόμο διαδικτυακή πύλη www.360funding.gr στην οποία καταγράφονται όλα τα προγράμματα επιδότησης που είναι ενεργά από τους δημόσιους φορείς. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτες της Τράπεζας ή όχι, να έχουν δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς κύρια προτεραιότητα, καθώς με τον τρόπο αυτό υλοποιείται έμπρακτα η δέσμευσή της για την στήριξη του βιώσιμου ελληνικού επιχειρείν, με την παροχή των εξειδικευμένων λύσεων που καλύπτουν το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.