Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

20/05/2022

Το έργο Triple-A με μια ματιά

Ακολουθώντας μια πολύ πρακτική προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, το έργο Horizon 2020, Triple-A “Enhancing at an Early Stage the Investment Value Chain of Energy Efficiency Projects” παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σε τρία καίρια ερωτήματα σχετικά με τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας:

  • Πώς αξιολογούνται (Assess) οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ρίσκα σε πρώιμο στάδιο
  • Πώς επιτυγχάνεται η συμφωνία (Agree) για τις επενδύσεις Triple-A, με βάση επιλεγμένους δείκτες επίδοσης
  • Πώς αντιστοιχούμε (Assign) πιθανά χρηματοδοτικά προγράμματα στις επιλεγμένες επενδυτικές ιδέες

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η Τελική Εκδήλωση του έργου Triple-A με θέμα “Facilitating Energy Efficiency Project Financing at an Early Stage: Recommendations from the Triple-A project”. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις για την συνεισφορά του έργου στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, μέσω της παρουσίασης των Πρότυπων Εργαλείων Triple-A και της Βάσης Δεδομένων, καθώς και της παρουσίασεις βασικών προτάσεων πολιτικής που έχουν προκύψει για τις ευρωπαϊκές χώρες και μελέτες περίπτωσης του έργου, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, και Τσεχία, σχετικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης και προώθησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στην αγορά. Επιπλέον, δόθηκαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση της ολλανδικής αγοράς ακινήτων και ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από σημαντικούς φορείς του τομέα της ενέργειας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι από άλλα σχετικά έργα του Horizon 2020 E2DRIVER, EEnvest, EN-TRACK, INFINITECH, SMAFIN, παρουσίασαν σύντομα τους στόχους τους και τα έως τώρα ευρήματα και αποτελέσματά τους σχετικά με την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.


The Triple-A project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 846569


E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.