Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

04/08/2017

Προγράμματα Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις του Τουρισμού

Η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων αποτελούσε πάντοτε ένα σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση των υφιστάμενων καταλυμάτων κάθε μορφής, αλλά και για τη δημιουργία νέων μονάδων με σκοπό να καλυφθεί η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς αλλά και εγχώριους επισκέπτες.

Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020  ξεκίνησε ελπιδοφόρα για τον τουρισμό, με την προκήρυξη  το 2016 μιας μεγάλης δράσης συνολικού προϋπολογισμού €180 εκ με στόχο την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων, για την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται το φθινόπωρο του  2017 και προβλέπεται να ενισχυθούν περίπου 1.650 επιχειρήσεις σε σύνολο 2.500 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν. 

Παράλληλα ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4399/2016), ο πρώτος κύκλος υποβολών του οποίου ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2017, αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό κίνητρο για τη δημιουργία νέων μονάδων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (τουλάχιστον τριών αστέρων) με τη δυνατότητα ενίσχυσης μέσω φορολογικών απαλλαγών αλλά και κεφαλαιακής ενίσχυσης σε παραμεθόριες, ορεινές και άλλες ειδικές περιοχές.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το Σεπτέμβριο 2017 ολοκληρώνεται ο α’ κύκλος προσκλήσεων της νέας περιόδου για τον τουριστικό κλάδο με την αναμενόμενη προκήρυξη για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων, μίας δράσης συνολικού προϋπολογισμού €122 εκ. 

Η αναμενόμενη δράση θα αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων και στην υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη της. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Δικαιούχοι του νέου τουριστικού προγράμματος θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού, όπως:

 • Τουριστικά Καταλύματα (Ν. 4276/2014)
 • Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 20 έως 50 κλίνες
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (Π.Δ. 33/1979)
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον 4 κατοικίες)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 & 4 κλειδιά) ελάχιστης δυναμικότητας 20 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία (Ν. 393/1976)
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) με ειδικά τουριστικά λεωφορεία (Ν.711/1977)
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία εκναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών (άνω των 50 cc), τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων
 • Άλλες μορφές επιχειρήσεων στον αθλητικό και θαλάσσιο τουρισμό, καθώς επίσης και στον τουρισμό υπαίθρου και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Η επιχορήγηση αναμένεται να ανέλθει στο 45%, ενώ στην περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η επιδότηση προσαυξάνεται φτάνοντας στο 50%. Οι ενισχυόμενες κατηγορίες αφορούν σε δαπάνες κτηριακές, εξοπλισμού, άυλων στοιχείων καθώς επίσης και μισθολογικού κόστους εργαζομένων. Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ένταξή τους.

Σήμερα με την αναμενόμενη νέα αύξηση των τουριστικών αφίξεων από το εξωτερικό, την επιβαλλόμενη ενίσχυση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος σε όλα τα επίπεδα των καταλυμάτων και κυρίως με την αναζήτηση προσοδοφόρου επενδυτικής προοπτικής στην Ελλάδα, τα εργαλεία ενίσχυσης του τουριστικού κλάδου, όπως το αναμενόμενο πρόγραμμα των νέων τουριστικών επιχειρήσεων αποτελούν ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για νέες, μεσαίου μεγέθους, επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του εξειδικευμένου πακέτου ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360ο, για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας τους, και παράλληλα του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 360ο, ενός πακέτου ειδικά σχεδιασμένου για επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα με στόχο την στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των αναπτυξιακών προοπτικών τους.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.