Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

05/07/2019

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας: Χρηματοδοτικό εργαλείο για Νέους Αγρότες

Ισίδωρος Γεωργαράκος, Τράπεζα Πειραιώς, Διεύθυνση Αγροτικής Τραπεζικής

Τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού πρωτογενή τομέα, παρά τις έντονες και συνεχείς εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στον κλάδο, παραμένουν ο μικρός κλήρος συχνά σε δύσβατες και μειονεκτικές περιοχές, το υψηλό κόστος εισροών παραγωγής, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και το χαμηλό μορφωτικό του επίπεδο, η έλλειψη συνεργατικότητας και οργάνωσης σε ομάδες παραγωγών καθώς και η δυσκολία υιοθέτησης καινοτομίας και καινοτόμων πρακτικών.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση και την τάση στροφής των νέων ανθρώπων στην απασχόλησή τους στον πρωτογενή τομέα και στην αξιοποίηση των μοναδικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των αγροτικών προϊόντων, κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των βασικών δομικών προβλημάτων της γεωργικής οικονομίας στην αγροτική ύπαιθρο.

Η Τράπεζα Πειραιώς με το πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο λειτουργεί από το έτος 2013, συμβάλλει στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει δυναμικά τις παραπάνω δυσκολίες και να ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις. Με μια δέσμη ενεργειών χρηματοδοτικής υποστήριξης, με προνομιακούς όρους, υποστηρίζει τους νέους αγρότες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο και πιστεύουν πραγματικά ότι μπορούν να αξιοποιήσουν το αγροτικό επιχειρείν.

Ο νέος που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον αγροτικό τομέα, μόνο με το συμβόλαιο που συνάπτει με τον αγοραστή του προϊόντος του, έχει εξασφαλίσει τη διάθεσή του με συγκεκριμένα και υψηλά ποιοτικά κριτήρια καθώς και την απαιτούμενη ρευστότητα στον κατάλληλο χρόνο για την κάλυψη του κόστους των εισροών της εκμετάλλευσής του. Ταυτόχρονα η ασφάλεια που η πρακτική αυτή παρέχει στους συμμετέχοντες δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποδέσμευση της παραγωγής από το καθεστώς λήψης κοινοτικών επιδοτήσεων που συχνά οδηγεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην οριακή βιωσιμότητά τους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στη διάθεση των νεοεισερχόμενων αγροτών που σκέφτονται το μέλλον τους μέσα από την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα μέσω της ασφάλειας και εξωστρέφειας που παρέχει. Οι νέοι αγρότες μπορούν με τον τρόπο αυτό να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε νέες καινοτόμες πρακτικές αλλά και στη δημιουργία δομών συνεργασίας που θα τους προσδώσει το βασικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που λείπει από κάθε νέο αγρότη που σκέφτεται διστακτικά να επενδύσει στην προστιθέμενη αξία του προϊόντος του. Επίσης, η Συμβολαιακή Γεωργία συμβάλλει στη διατήρηση παραγωγής των παραδοσιακών ελληνικών βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων, που στηρίζουν επί σειρά ετών το αγροτικό εισόδημα πολλών οικογενειών  της ελληνικής υπαίθρου μέσα από την ισχυρή θέση που έχουν κατακτήσει στη διεθνή  αγορά. Η πιθανότητα αποτυχίας του νέου αγρότη που ενισχύει την προσπάθειά του στο πλαίσιο της Συμβολαιακής Γεωργίας είναι ιδιαίτερα χαμηλή δεδομένου ότι διευκολύνεται η πρόσβασή του στις απαιτούμενες και απαραίτητες γνώσεις από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες που συντονίζουν και υποστηρίζουν σε όλα τα επίπεδα την καλλιέργεια των αγροτών που επιλέγουν τη Συμβολαιακή.

Ως πρακτική η Συμβολαιακή Γεωργία λειτουργεί με επιτυχία στους νέους αγρότες μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, που αναζητούν οικονομική διέξοδο και μια δεύτερη ευκαιρία μέσω απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Η Συμβολαιακή Γεωργία, ως μορφή συνεργασίας του αγροδιατροφικού κλάδου, αποτελεί ένα χρήσιμο κι ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να δώσει λύση σε μια σειρά προβλημάτων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τους νέους αγρότες που είτε δραστηριοποιούνται είτε θέλουν να απασχοληθούν στον κλάδο.

Στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας της Τράπεζας Πειραιώς έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 300 συνεργασίες με επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς και έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 25.000 παραγωγοί από όλη τη χώρα. Στόχος της Τράπεζας, μέσω της Συμβολαιακής, είναι να συμβάλει με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, με γνώμονα την τεχνογνωσία που διαθέτει, στη μετάβαση προς ένα νέο πρότυπο οργανωμένης ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και της μεταποίησης των προϊόντων που προσφέρει η ελληνική ύπαιθρος.

Πλεονεκτήματα δραστηριοποίησης μέσω της

Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τους Νέους Αγρότες

 

Παραδοσιακή γεωργία & κτηνοτροφία

Συμβολαιακή γεωργία & κτηνοτροφία

Βραχυπρόθεσμος ή/και μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός

Ιδιαίτερα απαιτητικές προϋποθέσεις δανεισμού (εξασφαλίσεις και χαμηλό ύψος κεφαλαίου)

Προνομιακή αντιμετώπιση σε εξασφαλίσεις και επιτόκιο

Διάθεση του προϊόντος

Αβέβαιη, με σχετικά μικρά περιθώρια κέρδους

Εξασφαλισμένη και προκαθορισμένη σε ανταγωνιστικές τιμές

Πρόσβαση στην καινοτομία

Χαμηλή

Ευχέρεια υιοθέτησης καινοτομίας μέσω χρηματοδότησης ή/και τεχνικής υποστήριξης

Πρόσβαση στην τεχνογνωσία

Χαμηλή

Υποστήριξη από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω εμπειρογνωμόνων ή/και γεωτεχνικών

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.