Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

13/01/2023

Αναμενόμενα & ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων και δανείων

Ο νέος χρόνος ξεκινάει με την ενεργοποίηση σημαντικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη και να εκσυγχρονίσουν τις παραγωγικές και λειτουργικές τους διαδικασίες.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων αξιοποιούνται πόροι από πολλαπλές πηγές  χρηματοδότησης:

  • ΕΣΠΑ
  • Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνοπτική καταγραφή των αναμενόμενων ή ήδη ενεργοποιημένων δράσεων με σκοπό την απλούστερη  παρακολούθησή τους:

Τίτλος Δράσης

Πρόγραμμα

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

% Επιχορήγησης

Τρέχουσα Κατάσταση

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ

€200.001 - €1.000.000

40% - 50%

Αναμένεται

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

ΕΣΠΑ

€30.000- €200.000

40% - 50%

Αναμένεται

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ

€18.000 --€30.000

50%-60%

Αναμένεται

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ

€50.000 - €650.000

25% - 50%

Αναμένεται

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

ΕΣΠΑ

€200.001 -€1.200.000

25% - 60%

Αναμένεται

Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027

ΕΣΠΑ

€800.000- €2.000.000

Αναμένεται

Εξοικονομώ-Επιχειρώ

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

€100.000 (Εμπόριο &Υπηρεσίες)

€50.000- 500.000 (Τουρισμός)

40% -50%

Αναμένεται

Έξυπνη Μεταποίηση

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

€250.000 - €6.000.000

25% - 75%

Ολοκλήρωση υποβολών: 31/1/2023

Επιχειρηματικότητα 360

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Έως €5.000.000

Ολοκλήρωση υποβολών 10/4/2023

Επιπλέον των ανωτέρω δράσεων, υπάρχουν ενεργοποιημένα και τα κάτωθι χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με επιδοτούμενα προγράμματα, βάσει των σχετικών περιορισμών που ισχύουν:

Τίτλος Δράσης

Ύψος δανείου

Είδος χορήγησης

Καταληκτική ημερομηνία

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Μμε                                                           

€ 25.000 -€400.000

Εγγύηση για το 80% του ποσού του δανείου από το Ταμείο και δυνατότητα επιχορήγησης έως 20% βάσει του ποσού του εκταμιευμένου δανείου

31/12/2025

Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

€25.000 -€900.000

Εγγύηση για το 80% του ποσού του δανείου από το Ταμείο

31/10/2025

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

€25.000 -€1.500.000

Συγχρηματοδότηση με το 40% του δανείου που προέρχεται από το Ταμείο  να είναι άτοκο

31/10/2023

Δάνειο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ίδια κεφάλαια επενδυτή min 20%
  • Δάνειο ΤΑΑ (πόροι από κεφάλαια ΤΑΑ) max 50%
  • Δάνειο Συγχρηματοδότησης (πόροι από κεφάλαια Τράπεζας) min 30%

31/8/2026


E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.