Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

26/10/2018

Χρηματοδοτικές λύσεις μέσω ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις  επιχειρήσεις που θέλουν να περάσουν στην ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τις Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» & «Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό», μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος «Πειραιώς Επιχειρείν 360°».

Ως γνωστόν, η είσοδος των επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή επηρεάζει σημαντικά το σύνολο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, οδηγώντας επιχειρήσεις και επαγγελματίες να αναβαθμίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Για το λόγο αυτό, το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» αποκτά digital προσανατολισμό, ώστε να απαντήσει με ολιστικό τρόπο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, μέσα από ένα συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την προετοιμασία ένταξής της επιχείρησης στις Δράσεις, παρέχεται:

  • Επιστολή Πρόθεσης/ Έγκρισης Τραπεζικού Δανεισμού
  • Έγκυρη καθοδήγηση και αξιόπιστη υποστήριξη για τη σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σας φακέλου, μέσω του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Μετά την ένταξη στις δράσεις του ΕΣΠΑ το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

1.Ανάπτυξη της επιχείρησης με:

  • Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών για τη λήψη της προκαταβολής της επιχορήγησης

σε συνδυασμό με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο στήριξης όπου πραγματοποιείται διαχείριση των ταμειακών ροών κατά την υλοποίηση της επένδυσης. Μέσω της υπηρεσίας αυτής και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση  για τους πελάτες, προσφέρεται η παρακολούθηση της συνάφειας των δαπανών με τα τεχνικά παραρτήματα της επένδυσης και επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των τιμολογίων.

2.Διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών για τις εισπράξεις και τις πληρωμές της επιχείρησης.

3.Εξασφάλιση της επιχείρησης  μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών καλύψεων.

4.Διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών για την επιχείρηση μέσω της ένταξής της στο yellowday, την πρωτοποριακή online υπηρεσία προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

5.Ενίσχυση της επιχείρησης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται από την «Εξέλιξη».

Δεσμευμένη στρατηγικά για την ενεργό και ολοκληρωμένη ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει πως θα στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις με νέες χρηματοδοτήσεις που στο τέλος του 2020 θα φθάσουν τα €5 δισ. ετησίως, ενώ για το 2018 προγραμματίζει οι νέες χρηματοδοτήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. Η δέσμευση της Τράπεζας για την στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας με χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις και ρευστότητα εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου Agenda 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτύξει συνεργασίες με Εθνικούς φορείς, όπως με το ΕΤΕΑΝ για το ΤΕΠΙΧ Ι, καθώς και με Ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τα εγγυοδοτικά εργαλεία COSME και ΙnnovFin, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για την παροχή ρευστότητας με προνομιακούς όρους στις ελληνικές μικρές - μεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Μια μεγαλύτερη ανάλυση των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στα ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορείτε να βρείτε στα προγράμματα του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.