Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

22/10/2019

Δράση: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση- ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία της,  διαδραματίζει την τελευταία δεκαετία, ηγετικό ρόλο στις χρηματοδοτήσεις  επιχειρήσεων και επαγγελματιών που προκύπτουν από τις  αναπτυξιακές Δράσεις της χώρας.

 Αναγνωρίζοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας, φροντίζει συνεχώς για την διάθεση μίας ευρείας γκάμας χρηματοδοτικών εργαλείων, που  προσφέρουν πρόσβαση σε ρευστότητα με προνομιακούς όρους και προϋποθέσεις.

Σημαντική υποστήριξη στην προσπάθεια αυτή είναι η  διαρκής συνεργασία με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων κ.α.

Η απορρόφηση των πόρων που προέρχονται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Αναπτυξιακούς φορείς, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, προσφέρει προνομιακούς όρους και στηρίζει τα αναπτυξιακά τους βήματα στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον.

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Δράσεων του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ Ι - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε και μεγέθυνε τη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) συμμετέχοντας και στη νέα Δράση «ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

 

Μέσα σε 6 έξι μόλις μήνες, η Τράπεζα Πειραιώς, κατόρθωσε να συγκεντρώσει, στο πλαίσιο της ως άνω Δράσης, περισσότερες από 2.100 αιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων ξεπερνάει τα €290 εκατ.

 

Το παραπάνω ποσό υπερβαίνει αναλογικά το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις χορηγήσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική ετοιμότητα που επέδειξε η Τράπεζα από την έναρξη του Προγράμματος.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έγκριση δάνειων που ξεπερνούν τα €110εκ., για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

 

Κλάδοι της Οικονομίας όπως το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η μεταποίηση κ.α. ενισχύθηκαν για τη βελτίωση της ρευστότητάς τους, την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών και την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Αναλυτικότερα τα ποσοστά των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα Πειραιώς έως σήμερα διαμορφώνονται ως εξής:

 

Αιτήματα ΤΕΠΙΧ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανά κλάδο

 

Κλάδος

% Ποσοστό Αιτημάτων

Εμπόριο

53%

Υπηρεσίες, Logistics & Κατασκευές

27%

Μεταποίηση

10%

Τουρισμός

5%

Λοιπά

5%

 

Το «ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο συνεπένδυσης με την ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) σε αναλογία 60% – 40% (Τράπεζα – ΕΑΤ), το οποίο απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ που ασκούν επιλέξιμη δραστηριότητα και προσφέρει δάνεια με προνομιακούς όρους τιμολόγησης, καθώς το 40% των κεφαλαίων που προέρχεται από την ΕΑΤ, είναι άτοκο.

 

Τα Επιχειρηματικά Κέντρα της Τράπεζας Πειραιώς, εξυπηρετούν τις ανάγκες των Μεσαίων Επιχειρήσεων (επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ έως 50 εκατ), έχουν αποκεντρωμένη δομή και παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Τα εξειδικευμένα στελέχη τους, διαθέτουν εμπειρία, ουσιαστική γνώση του επιχειρηματία-πελάτη και της αγοράς και παρέχουν  ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να λάβετε αν επισκεφτείτε ένα Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή επικοινωνήσετε με τα εξειδικευμένα στελέχη των Επιχειρηματικών Κέντρων.

 

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.