Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

12/01/2022

Εγκρίθηκε ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027

Από τον Ιανουάριο του 2022 τέθηκε σε ισχύ ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων  της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ίσχυαν στην προηγούμενη περίοδο, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως:
• 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
• 70% για τις μεσαίες και
• 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.
Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης προσδιορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%

Τα μέγιστα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων ανά Περιφέρεια & Μέγεθος επιχείρησης απεικονίζονται στον κάτωθι Πίνακα

Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο

70%

60%

50%

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

70%

60%

50%

Κεντρική Μακεδονία

70%

60%

50%

Hπειρος

70%

60%

50%

Δυτική Ελλάδα

70%

60%

50%

Θεσσαλία

70%

60%

50%

Ιόνια Νησιά

60%

50%

40%

Δυτική Μακεδονία

60%

50%

40%

Πελοπόννησος

60%

50%

40%

Κρήτη

60%

50%

40%

Στερεά Ελλάδα

60%

50%

40%

Νότιο Αιγαίο

50%

40%

30%

Αττική

35% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

45% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

25% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

35% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

15% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

25% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)


E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.