Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

28/12/2017

2017-2018: Απολογισμός και Προοπτικές των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Καθώς το 2017 ολοκληρώνει την πορεία του, κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε μια σύντομη ανασκόπηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που κέντρισαν το επενδυτικό ενδιαφέρον μέσα στο 2017 και αυτών που αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2018.

Στη διάρκεια του 2017 υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και παράλληλα, σε ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ενεργοποιήθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Για το 2018 υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, καθώς έχει προκηρυχθεί ή αναμένεται άμεσα σημαντικός αριθμός προγραμμάτων για την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 

Αναπτυξιακός Νόμος

Με την ανακοίνωση της 2ης πρόσκλησης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 (Β’ Κύκλος) ξεκινά μια νέα περίοδος σχεδίασης και υποβολής επενδυτικών σχεδίων, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον για δύο (2) μήνες, με καταληκτική ημερομηνία για τις εν λόγω αιτήσεις τα μέσα Φεβρουαρίου 2018. Ο Β’ Κύκλος του Αναπτυξιακού Νόμου αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλήθος επενδυτών οι οποίοι αναζητούν ενίσχυση στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Με αντίστοιχο ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα του Α’ Κύκλου καθώς ολοκληρώνεται, στο άμεσο προσεχές διάστημα, η αξιολόγηση όλων των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός», συνολικού προϋπολογισμού περίπου € 2 δις. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις αρχές του 2018 θα συμβάλει σημαντικά στην τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και για το Β’ Κύκλο του αναπτυξιακού νόμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, τροποποιείται η διαδικασία πληρωμής των παλαιών επενδυτικών σχεδίων (Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011). Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο σύνολό της  προς τις επιχειρήσεις με την ολοκλήρωσή των επενδυτικών σχεδίων, και όχι με τη μορφή ετήσιων πληρωμών/δόσεων σε βάθος τριών ή τεσσάρων ετών. Η απόφαση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους για το 2018.

 

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Εντός του 2017, στα προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στα προγράμματα «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που είχαν αιτηθεί ενίσχυση το 2016. Ήδη έχουν ξεκινήσει να ανακοινώνονται οι πρώτοι κατάλογοι με τους οριστικά δικαιούχους με σκοπό την έναρξη, την απρόσκοπτη συνέχιση ή και την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων τους. Επιπλέον για το πρόγραμμα των «Ενίσχυση της Αυτοαπσχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ολοκληρώθηκαν οι δύο  κύκλοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρώτο κύκλο υποβολής. Για τη δράση της «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας» ξεκίνησαν να ανακοινώνονται τα πρώτα αποτελέσματα των οριστικά ενταγμένων στο πρόγραμμα.

Στο μεταβατικό στάδιο από το 2017 στο 2018, το ΕΣΠΑ εστιάζεται στο πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» το οποίο μονοπωλεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για μικρού μεγέθους επενδυτικά σχέδια στον Τουρισμό, τόσο μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών κατοικιών όσο και ναυτιλιακών εταιριών πλοίων αναψυχής.

Ταυτόχρονα οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια, στις αρχές του 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» στο οποίο γίνεται άμεση ένταξη αυτών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μέσα στο 2018 προβλέπεται να ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις στο κλάδο της μεταποίησης και των υπηρεσιών, καθώς επίσης και προγράμματα για μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν την δυνατότητα υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων στον πρώτο κύκλο υποβολής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Προγράμματα στο Αγροτικό Κλάδο

Στο πλαίσιο των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 ανακοινώθηκαν και ενεργοποιήθηκαν αρκετές δράσεις για την ενίσχυση του Αγροτικού κλάδου. Εντός του 2017,  προκηρύχθηκε και ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος υποβολής μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων στις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 για τελικά προϊόντα γεωργικά ή μη γεωργικά.

Στο τέλος του 2017 ξεκίνησαν οι υποβολές για τα  πολυαναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης με σκοπό  την τόνωση του αγροτικού κλάδου ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι προσκλήσεις στις αρχές του 2018 για τα επενδυτικά σχέδια μικρού μεγέθους μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER.

Σχετικά με το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών, για το οποίο υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, ολοκληρώθηκε εντός του 2017 η αξιολόγηση 10.000 υποψηφίων ( σε πρώτη  φάση ) και καταβλήθηκε ήδη η α΄ δόση ενίσχυσης ενώ προδημοσιεύτηκε και η 2η πρόσκληση του μέτρου για όσες από τις Περιφέρειες δεν κάλυψαν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρώτης πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 στο οποίο οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν τα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια έως το τέλος Φεβρουαρίου 2018.

 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία από Αναπτυξιακούς Φορείς

Σημαντική ενίσχυση στις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, συμπληρωματικά των ανωτέρω προγραμμάτων,  έδωσαν  τα προγράμματα εγγυοδοσίας ή ρευστότητας που παρείχαν οι Αναπτυξιακοί Φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία με προνομιακούς όρους και ευνοϊκές εξασφαλίσεις όπως το COSME Loan Guarantee Facility και το Innovfin SME Guarantee Facility, δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο έκδοσης καλυμμένου ομολόγου, αποτελούν μερικά από τα κύρια προγράμματα παροχής ρευστότητας.  Μαζί με τα  ανωτέρω εργαλεία, στις αρχές του 2018 ενεργοποιούνται και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με την εκκίνηση του Ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ και την ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Ομοίως, εντός του 2018, αναμένεται και η ενεργοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ, τόσο για τη μείωση των ενεργειακών εξόδων σε πλήθος νοικοκυριών όσο και για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο των κατασκευών.

 Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει συνεργασίες με όλους τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που απευθύνονται στις ελληνικές μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη, διαχρονικά, του Έλληνα επιχειρηματία.

Αγκαλιάζοντας τις επενδυτικές προσπάθειες και τις καινοτόμες ιδέες, στηρίζουμε έμπρακτα τους πελάτες μας (υφιστάμενους και νέους), παρέχοντάς τους μία ευρεία γκάμα χρηματοδοτικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, βασισμένη στην πολυετή εμπειρία, και τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτουμε.

Ευελπιστούμε σε ένα πραγματικά Αναπτυξιακό και Δημιουργικό 2018!

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.