Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 19 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 830 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο την έρευνα και καινοτομία, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ...

Ύψος Επένδυσης

€25.000 - €400.000

Προθεσμία:

31/12/2025

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 99 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ COVID-19

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ COVID-19 και χορηγεί δάνεια με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Ύψος Επένδυσης

€3.000 - €200.000

Προθεσμία:

31/12/2023

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 830 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και χορηγεί δάνεια επενδυτικού σκοπού ή/και Κεφαλαίου Κίνησης σε αγρότες και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Ύψος Επένδυσης

€3.000 - €25.000

Προθεσμία:

31/12/2025

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ...

Ύψος Επένδυσης

€200.001-€1.200.000

Επιδότηση:

25%-60%

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, η Δράση «2- Προηγμένος Ψηφιακός ...

Ύψος Επένδυσης

€50.000-€650.000

Επιδότηση:

10% - 50%

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η παρούσα Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» αποτελεί μία (1) από τις δύο (2) διακριτές δράσεις της δέσμης δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες ...

Ύψος Επένδυσης

€200.001- €1.000.000

Επιδότηση:

50%

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η παρούσα Δράση 2 - «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, ...

Ύψος Επένδυσης

€30.000 - €200.000

Επιδότηση:

50%

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 1011 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing)

Σκοπός του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου είναι η χρηματοδότηση των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, την αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ...

Ύψος Επένδυσης

€25.000 - €1.000.000

Προθεσμία:

30/06/2026

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 1011 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)

Σκοπός του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου είναι η χρηματοδότηση των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, διευκολύνοντας την ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού κύκλου των επιχειρήσεων καθώς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς, την προστασία και την ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000 - €1.500.000

Προθεσμία:

30/06/2026