Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 87 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ, Περιφέρειας Ηπείρου

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΗ δράση είναι σχεδιασμένη με βάση την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αφορά αποκλειστικά την υποστήριξη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς: Αγροδιατροφή ...

Ύψος Επένδυσης

€50.000-400.000

Επιδότηση:

Έως 75%

Προθεσμία:

04/10/2019

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ, Περιφέρειας Ηπείρου

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΗ δράση είναι σχεδιασμένη με βάση την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αφορά αποκλειστικά την υποστήριξη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς: Αγροδιατροφή ...

Ύψος Επένδυσης

€50.000-400.000

Επιδότηση:

Έως 75%

Προθεσμία:

04/10/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 20 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική τους αναβάθμιση.

Ύψος Επένδυσης

€50.000 - €400.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

04/12/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ II»

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της Τράπεζας Πειραιώς (σε αναλογία 1:1,5). Δηλαδή το 60% των κεφαλαίων προέρχεται από την Τράπεζα και ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000 - €1.500.000

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (διακριτή επαγγελματική έδρα από την κατοικία).

Ύψος Επένδυσης

€5.000-€50.000

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

13/12/2017

 • Αναμενόμενο Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Η Δράση «Αναβάθμιση Εταιρειών Franchisingαφορά στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών. Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η μείωση ...

Ύψος Επένδυσης

€30.000-€200.000

Επιδότηση:

40%-50%

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) ΙΙ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στόχος της Δράσης «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (ebusinessII είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.Η δράση αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς ενώ θα δοθεί επιπλέον βαθμολογία ...

Ύψος Επένδυσης

€5.000 - €15.000

Επιδότηση:

έως 80%

Προθεσμία:

31/10/2019

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στόχος της δράσης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €12 ...

Ύψος Επένδυσης

€30.000-€100.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

05/08/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 47 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 15.000 Ατόμων που Βρίσκονται σε Ιδιαίτερα Μειονεκτική Θέση, Ηλικίας Άνω των 50 Ετών

Στόχος του προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 15.000 Ατόμων που Βρίσκονται σε Ιδιαίτερα Μειονεκτική Θέση, Ηλικίας Άνω των 50 Ετών» είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αυτό θα γίνει με την πρόσληψη εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για διάστημα άνω των 12 μηνών και ηλικίας ...

Ύψος Επένδυσης

€500 ανά ωφελούμενο

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

31/12/2019