Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 545 ημέρες πριν τη λήξη

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» με στόχο την χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού.


Ύψος Επένδυσης

Έως €5.000.000

Προθεσμία:

31/12/2023

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες κατηγορίες πελατών για χρηματοδότηση είναι οι κάτωθι:

 • Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων που ειναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα στους κάτωθι κλάδους:
  • Κρέας (ενδεικτικά: σφαγεία βοοειδών, πουλερικών, χοίρων, αρνιών και κατσικιών, κρέας και παραγωγή προϊόντων κρέατος, μονάδες παραγωγής λουκάνικων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)
  • Γάλα (ενδεικτικά: επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το τυρί, γιαούρτι)
  • Αυγά (ενδεικτικά: συσκευασία αυγών)
  • Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Σαλιγκαροτροφία
  • Ζωοτροφές (ενδεικτικά: παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για την εκτροφή κατοικίδιων ζώων καθώς και ζώων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή γούνας)
  • Δημητριακά (ενδεικτικά: παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
  • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
  • Οίνος
  • Φρούτα και Λαχανικά
  • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
  • Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά
  • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

και πληρούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία), ούτε πληρούν τα κριτήρια με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών του
 • Δε βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού
 • Δεν επικεντρώνονται ουσιωδώς στους «Απαγορευμένους Τομείς», όπως αυτοί εκάστοτε επικαιροποιούνται από το ΕΤαΕ

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Επενδυτικό Δάνειο: Από €10.000 έως €5.000.000

Κεφάλαιο Κίνησης: Από €10.000 (αφορά δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το ύψος του δε θα πρέπει να υπερβαίνει είτε τις €200.000 ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται- όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο).

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis), επιλέγοντας την ενότητα «Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ» 


Επιλέξιμες Δαπάνες

Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης επενδυτικού δανείου ή και κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών (ενδεικτικά) για:

 • Την απόκτηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
 • Την απόκτηση καινούργιου &  μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Το ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών
 • Ζώντα ζώα
 • Ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους
 • Την αγορά γης έως ποσοστού 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης
 • Επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν υπερβαίνει τις ανάγκες εκμετάλλευσης ή του οφειλέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στη μελέτη ενεργειακών αναγκών που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο

Τα επενδυτικά δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης (4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (4.2))


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των κεφαλαίων ορίζεται η 31/12/2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.