Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SMEInst-09-2017: Stimulating the Innovation Potential of SMEs for a Low Carbon and Efficient Energy System

Η δράση «Ενίσχυση της προοπτικής καινοτόμων ΜΜΕ για συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακής αποδοτικότητας» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομικά προσιτών τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους για την απεξάρτηση από τον άνθρακα και την μετατροπή του ενεργειακού συστήματος σε πιο αποδοτικό, με βιώσιμό τρόπο.

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτήσει ΜΜΕ που εστιάσουν στις παρακάτω θεματικές προτεραιότητες, που αφορούν:

  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα, μέσω έξυπνης και βιώσιμης χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και του προγράμματος “Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων”).
  • Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών άνθρακα (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη δέσμευση, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση του άνθρακα).
  • Εναλλακτικά καύσιμα και κινητές πηγές ενέργειας.
  • Ένα ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
  • Νέες γνώσεις και τεχνολογίες.
  • Ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.
Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.