Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SMEInst-06-2017: Accelerating Market Introduction of ICT Solutions for Health, Well-Being and Ageing Well

Η δράση «Επιταχύνοντας την μεταφορά των λύσεων των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στην Υγεία, στην Ευημερία και στην Ευγηρία» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Η δράση επιδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να μετατρέψουν τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα των ΤΠΕ για την Υγεία, την Ευημερία και την Ευγηρία σε προϊόντα και υπηρεσίες, να αυξήσουν τη διαθεσιμότητά τους και να επιταχύνουν τη διείσδυσή τους στην αγορά.   Ο σκοπός της πρόσκλησης είναι διττός: (α) αποτελεσματικότερη φροντίδα και υγειονομική περίθαλψη για τους Ευρωπαίους πολίτες, (β) δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά των ΜΜΕ που καλούνται να δώσουν ασφαλείς λύσεις ΤΠΕ στον κλάδο της Υγείας (e-Health solutions).  

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.