Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SMEInst-05-2017: Supporting Innovative SMEs in the Healthcare Biotechnology Sector

Η δράση «Υποστήριξη των Καινοτόμων ΜΜΕ στον Τομέα της Ιατροφαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Ο τομέας της ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές και εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτό απαιτεί μεγάλες και ριψοκίνδυνες επενδύσεις που συχνά λείπουν από την Ευρώπη, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η δράση χρηματοδοτεί τις «Τεχνολογίες Κυττάρων στις Ιατρικές Εφαρμογές» και την «Κλινική ‘Ερευνα για την Επαλήθευση των Βιοδεικτών ή/και των Διαγνωστικών Ιατρικών Συσκευών».

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.