Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SMEInst-04-2017: Engaging SMEs in Space Research and Development

Η δράση «Εμπλέκοντας τις ΜΜΕ στη Διαστημική Έρευνα και Ανάπτυξη» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Δύναται να λάβουν επιδότηση οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στην έρευνα και ανάπτυξη του Διαστήματος, ιδίως οι επιχειρήσεις αυτές, που δεν συμμετέχουν παραδοσιακά σε αυτόν τον τομέα. Τα επιδοτούμενα έργα θα μπορούσαν να καλύψουν κάθε πτυχή του Ειδικού Προγράμματος για το Διάστημα, ωστόσο, οι δράσεις στα πεδία εφαρμογών που συνδέονται με τα εμβληματικά προγράμματα Galileo και Copernicus, το «Spinning-in» (π.χ. εφαρμογή των επίγειων λύσεων στις διαστημικές προκλήσεις) και η ανάπτυξη ορισμένων κρίσιμων τεχνολογιών, θα μπορούσαν να είναι επαρκώς κατάλληλα για αυτή την δράση.

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.