Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SMEInst-02-2017: Accelerating the Uptake of Nanotechnologies, Advanced Materials or Advanced Manufacturing and Processing Technologies by SMEs

Η δράση «Επιταχύνοντας τη Χρήση της Νανοτεχνολογίας, των Προηγμένων Υλικών ή της Προηγμένης Μεταποίησης και Επεξεργασίας από τις ΜΜΕ» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά αποτελέσματα που προέρχονται από τις νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και τις προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης και επεξεργασίας πρέπει να διαδοθούν και να αξιοποιηθούν καταλλήλως σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία προστιθέμενη αξία, να προαχθεί η καινοτομία και να επέλθει η κερδοφορία μαζί με άλλα πολλαπλά οφέλη. Η Δράση απαιτεί την εξέλιξη των τεχνολογικών λύσεων ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση του από την βιομηχανία, καθώς και η εμπορική αξιοποίηση τους.

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.