Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SMEInst-01-2017: Open Disruptive Innovation Scheme

Η Δράση «Ανοικτής Ανατρεπτικής Καινοτομίας» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Στόχος είναι η υποστήριξη μεγάλου αριθμού καινοτόμων, νεοφυών (startups) και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υψηλού ρίσκου, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι εταιρίες που θα παρουσιάσουν ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες- στον τομέα της Ανατρεπτικής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας-και θα εφαρμόσουν νέους κανόνες, αξίες και πρότυπα με σκοπό τη δημιουργία νέων αγορών ή την ανατροπή των υφιστάμενων.

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.