Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in Action: Across Farmland and The Value Chain

Η θεματική ενότητα έργων «Βιοποικιλότητα στις Αγροτικές Περιοχές και τις Σχετικές Αλυσίδες Αξίας» (Biodiversity in Action: Across Farmland and The Value Chain), του προγράμματος «Horizon 2020», έχει σαν στόχο στην διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της βιοποικιλότητας με τις γεωργικές πρακτικές και την δημιουργία κινήτρων για την ευρύτερη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα προτεινόμενα έργα οφείλουν να εξετάζουν την βιοποικιλότητα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είτε αφορά την κλίμακα, το φυσικό ανάγλυφο, τα καλλιεργητικά συστήματα ή την συνολική αλυσίδα αξίας των γεωργικών προϊόντων.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να αφορούν, αποκλειστικά, είτε την αλληλεπίδραση των οργανισμών του εδάφους με τις καλλιέργειες, είτε την σχέση της βιοποικιλότητας με την διαχείριση των καλλιεργειών. 

Ύψος Επένδυσης

€7.000.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

11/09/2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.