Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SCC-02-2017: Demonstrating Innovative Nature-based Solutions in Cities / Nature Based Solutions for Inclusive Urban Regeneration

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Αναδεικνύοντας καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στη φύση για τις πόλεις/ Λύσεις που βασίζονται στη φύση για την αστική ανάπλαση», για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς γύρω από τις λύσεις που βασίζονται στη φύση (nature-based-solutions NBS) και στοχεύουν στην αστική ανάπλαση και την αντοχή των πόλεων σε έντονα καιρικά φαινόμενα και λοιπά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα (ατμοσφαιρική ρύπανση, φαινόμενο της αστικής «θερμικής νησίδας», αυξημένος κίνδυνος πλημυρών, αυξημένη συχνότητα/ ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων, εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές, δυσλειτουργικές αστικές περιοχές, αυξημένη εγκληματικότητα, κοινωνικός αποκλεισμός, ανισότητα, περιθωριοποίηση, φτώχια κ.ά.). Η εν λόγω Δράση θα χρηματοδοτήσει έργα που θα αναδείξουν τα πολλαπλά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη των NBS και θα τα επικοινωνήσουν στις διαχειριστικές αρχές (τοπικές και περιφερειακές), στις κοινότητες, στις επιχειρήσεις και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη των αστικών κέντρων με απώτερο σκοπό την εφαρμογή τους σε μεγάλη κλίμακα και τη δημιουργία μίας παγκόσμιας αγοράς.

Ύψος Επένδυσης

>€10.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.