Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SC5-08-2017: Large-scale Demonstrators on Nature-based Solutions for Hydro-meteorological Risk Reduction

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Ανάδειξη μεγάλης κλίμακας των λύσεων που βασίζονται στη φύση για την μείωση του υδρο-μετεωρολογικού κινδύνου» για την ανάπτυξη, ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη φύση (nature based solutions-NBS), συμπεριλαμβάνοντας  υποδομές και διαχειριστικές πρακτικές βασισμένες στα οικοσυστήματα αγροτικών και φυσικών περιοχών (ορεινές και παράκτιες) για τη μείωση του κινδύνου που προέρχεται από τα έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα όπως πλημύρες, ξηρασία, καταιγίδες, κατολισθήσεις κ.α. Παρόλο που οι NBS μπορούν να είναι πιο ευέλικτές και να πλεονεκτούν σε σχέση με τις παραδοσιακές μηχανικές λύσεις, για την αξιοποίησή τους απαιτείται η επαλήθευση των λύσεων, καθώς και η αναβάθμιση και αναπαραγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα.

Ύψος Επένδυσης

>€12.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.