Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

RUR-04-2018-2019: Analytical Tools and Models to Support Policies Related to Agriculture and Food

Η θεματική ενότητα «Αναλυτικά Εργαλεία και Μοντέλα για την Υποστήριξη Πολιτικών Σχετιζόμενων με τη Γεωργία και τα Τρόφιμα» (Analytical Tools and Models to Support Policies Related to Sgriculture and Food), του προγράμματος «Horizon 2020», στοχεύει στην ανάπτυξη νέων μοντέλων για την υποστήριξη της αγροτικής πολιτικής και της διεθνούς αγοράς αγροτοδιατροφικών προϊόντων .

Τα προτεινόμενα έργα οφείλουν να προσφέρουν κατάλληλα εργαλεία για τον σχεδιασμό των αγροδιατροφικών πολιτικών, έτσι ώστε αυτές να είναι τεκμηριωμένες. Εκτός από την ανάπτυξη των εργαλείων, αυτά θα πρέπει να συντηρούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και καταγραφή των επιπτώσεων των νέων πολιτικών,  με την αξιοποίηση νέων κοινωνικοοικονομικών τάσεων και των αυξημένων δυνατότητων από την πρόοδο στον τομέα της πληροφορικής.

Ύψος Επένδυσης

€4 εκ. - €5 εκ.

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

11/09/2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.