Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ready2GO

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Ready2GO» με στόχο την υποστήριξη διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε πέντε στόχους αγορές τρίτων χωρών.

Το «Ready2GO» είναι ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε από μία διεθνή κοινοπραξία σε συνεργασία με το Δίκτυο Enterprise Europe, στο οποίο επιλεγμένες ΜΜΕ θα λάβουν τα απαραίτητα εργαλεία με στόχο να διεισδύσουν επιτυχώς σε αγορές του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει 80 δυναμικές ΜΜΕ με περιορισμένη εμπειρία στις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες όμως θα έχουν εμφανείς δυνατότητες ανάπτυξης και θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε αυτές τις αγορές (Καμερούν, Καναδάς, Χιλή, Ινδία, Η.Π.Α.).

Προθεσμία:

31/03/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.