Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

MULTI-C-2018: Union Quality Schemes OR Merits of Union Agricultural Products

Η θεματική ενότητα «Συστήματα προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα Ή οφέλη γεωργικών προϊόντων της Ένωσης» (Union Quality Schemes OR Merits of Union Agricultural Products), του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», στοχεύει στην αύξηση της ενημέρωσης και της αναγνώρισης των συστημάτων προτύπων της Ένωσης για την ποιότητα. Αναλυτικότερα αφορά σε:

(α) συστήματα προτύπων για την ποιότητα: Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ) και προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας.

(β) Βιολογική μέθοδος παραγωγής.

(γ) Το λογότυπο ποιοτικών γεωργικών προϊόντων που ισχύει στις απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

Ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των λογοτύπων που σχετίζονται με τα συστήματα προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του ειδικού Ευρωβαρομέτρου μόλις 20% των Ευρωπαίων καταναλωτών αναγνωρίζει το λογότυπο προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), 17% προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) και 15% για το εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ), δηλαδή τα βασικά συστήματα προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα. Επιπροσθέτως, μόλις 23% των Ευρωπαίων καταναλωτών αναγνωρίζει το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολογική καλλιέργεια.

Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των γεωργικών προϊόντων – προϊόντων τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι καταχωρημένα σε συστήματα προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα, η ανάδειξη του προφίλ τους και η αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.

Επιπλέον στόχος είναι να τονιστεί τουλάχιστον ένα από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση και ιδιαίτερα σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, τη σήμανση, τα διατροφικά ζητήματα και ζητήματα υγείας (συμπεριλαμβανομένων των ορθών διατροφικών πρακτικών και της υπεύθυνης κατανάλωσης επιλέξιμων οινοπνευματωδών ποτών), την ευζωία των ζώων, τον σεβασμό στο περιβάλλον και στη βιωσιμότητα και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τα οφέλη των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους καταναλωτές και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των σχετικών γεωργικών προϊόντων – προϊόντων τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάδειξη του προφίλ τους και η αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.