Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

MULTI-B-2018: Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση σχετικά με τα Φρούτα και Λαχανικά, στο Πλαίσιο Ορθών Διατροφικών Πρακτικών» (Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices) του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», καλύπτει την παροχή πληροφοριών και προωθητικών ενεργειών  με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά, στα πλαίσια ισορροπημένων και ορθών διατροφικών πρακτικών.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την προώθηση των ορθών διατροφικών πρακτικών, σύμφωνα με τη λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική ζητημάτων υγείας που αφορούν τη διατροφή, τα υπέρβαρα άτομα και την παχυσαρκία. Οι ενέργειες που θα εφαρμοστούν θα τονίζουν τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής. Τα μηνύματα θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως στα εξής: στην προσπάθεια κατανάλωσης τουλάχιστον 5 μερίδων μιας ποικιλίας φρούτων και λαχανικών καθημερινά, στη θέση των φρούτων και λαχανικών στην τροφική πυραμίδα, στις θετικές επιπτώσεις στην υγεία κ.λπ.

Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ, ενημερώνοντας τους καταναλωτές σχετικά με τις ισορροπημένες και ορθές διατροφικές πρακτικές και το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των σχετικών γεωργικών προϊόντων τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάδειξη του προφίλ τους και η αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.