Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

LC-SFS-19-2018-2019: Climate-Smart and Resilient Farming

Η θεματική ενότητα έργων «Κλιματικά Έξυπνη και Ανθεκτική Γεωργία» (Climate-Smart and Resilient Farming), του προγράμματος «Horizon 2020», έχει σαν στόχο την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στην συγκεκριμένη ενότητα, θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη καλλιεργητικών συστημάτων και λύσεων που προσφέρουν υψηλή προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές μεταβολές. Επιπρόσθετα, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), μειώνοντας ή αποθέτοντάς τους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Ύψος Επένδυσης

€7.000.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

11/09/2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.