Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

INNOSUP-04-2019: Workplace Innovation Uptake by SMEs

Η θεματική ενότητα έργων «Καινοτομία στον Εργασιακό Χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» (Workplace Innovation Uptake by SMEs), του προγράμματος «Horizon2020», υποστηρίζει τις ΜΜΕ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ότι αφορά τη δομή και την οργάνωση της επιχείρησης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές και το περιβάλλον εργασίας γενικότερα. Η χρήση καινοτόμων εργαλείων για τη βελτίωση των εργασιακών χώρων των ΜΜΕ αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, στην ανθεκτικότητα και εδραίωση της επιχείρησης στην αγορά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων από αρμόδιες υπηρεσίες / οργανώσεις που προάγουν την καινοτομία στις ΜΜΕ, την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση του εργασιακού χώρου των ΜΜΕ συμπεριλαμβάνοντας τα έξοδα των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

17/01/2019

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.