Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

INNOSUP-02-2019-2020: European SME Innovation Associate - Pilot

Η πιλοτική Δράση «Συνεργάτης Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Ευρώπης» (European SME Innovation Associate-Pilot) του προγράμματος «Horizon 2020», επιδοτεί την κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού προς όφελος των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από την αγορά εργασίας της χώρας όπου δραστηριοποιούνται. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες/ ερευνητές ή «Συνεργάτες Καινοτομίας» καλούνται να αξιολογήσουν μία ιδέα καινοτομίας της επιχείρησης από την οποία θα προσληφθούν με απώτερο σκοπό την υλοποίησή της. Η χώρα προέλευσης του «Συνεργάτη Καινοτομίας» θα πρέπει να είναι διαφορετική από την χώρα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί. Η επιδότηση καλύπτει τα έξοδα μισθοδοσίας για ένα έτος, τα έξοδα μετεγκατάστασης και κίνησης. Επιπλέον, επιδοτείται η εκπαίδευση του «Συνεργάτη Καινοτομίας» στη «Βιομηχανική Καινοτομία» και τη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» που διοργανώνει η Ε.Ε., καθώς και η εκπαίδευσή του από την ίδια την επιχείρηση για την πιο ομαλή του ένταξη στο εκάστοτε περιβάλλον εργασίας.

 

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

17/01/2019

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.