Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

INNOSUP-01-2018-2020: Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains

Η θεματική ενότητα έργων «Έργα για τη Δημιουργία Νέων Βιομηχανικών Αλυσίδων Αξίας» (Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains), του προγράμματος «Horizon 2020», έχει σαν στόχο την υποστήριξη της διασυνοριακής και διατομεακής συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας. Ο συντονισμός των προτεινόμενων έργων αναμένεται να γίνεται από ενώσεις ΜΜΕ ή άλλους αντίστοιχους φορείς διαμεσολάβησης, ενώ τα έργα θα πρέπει να ακολουθούν μία συστηματική προσέγγιση για την επιτυχία των στόχων τους, που θα περιλαμβάνει διαφορετικούς πόρους, εργαλεία και μηχανισμούς. Οι φορείς καινοτομίας θα υποστηριχθούν με την προσδοκία ανάπτυξης νέων βιομηχανικών αλυσίδων αξίας, για αναδυόμενες βιομηχανικές αγορές.

Ύψος Επένδυσης

€2.5-€5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

13/09/2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.