Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

EIC-SMEInst-2018-2020: SME Instrument

Το «Εργαλείο Χρηματοδότησης ΜΜΕ» (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του «Horizon 2020», υποστηρίζει τις υψηλού κινδύνου και υψηλής προοπτικής μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ανάπτυξή τους και την παρουσίαση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων στην αγορά, που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη. Απευθύνεται σε καινοτόμους επιχειρηματίες, με επαναστατικές ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν νέες αγορές ή να αλλάξουν τις υπάρχουσες, στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το SME Instrument είναι ιδιαίτερα έντονος. Μόνο οι πλέον πειστικές και άριστες προτάσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν, κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης από πολυεθνικές ομάδες ειδικών στην τεχνολογία, τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά.

Οι επιλεγμένες εταιρείες λαμβάνουν χρηματοδότηση και επιπλέον υποστήριξη για να αναπτύξουν την καινοτόμο ιδέα τους, ενώ μπορούν να λάβουν και καθοδήγηση. Λαμβάνουν επίσης βοήθεια στη δικτύωσή τους με ωφελούμενους του εργαλείου χρηματοδότησης (SME Instrument), καθώς και με άλλες εταιρείες κάθε μεγέθους και δυνητικούς επενδυτές από όλη την Ευρώπη.

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες ριζοσπαστικές καινοτομίες που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και υψηλότερων συνθηκών διαβίωσης. Αυτές οι καινοτομίες πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών και των πελατών και να αντιμετωπίζουν με βιώσιμο τρόπο τις κοινωνικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

07/10/2020

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.