Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

EIC – FTI – 2018 – 2020: Fast Track to Innovation (FTI)

Η θεματική ενότητα «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» (Fast Track to Innovation), είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ και αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος «Horizon 2020». Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη καινοτόμων έργων από το στάδιο της επίδειξης/ παρουσίασης μέχρι την διάθεση στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών και της πιλοτικής εφαρμογής. Τα προτεινόμενα έργα οφείλουν να περιλαμβάνουν πρωτοποριακές νέες τεχνολογίες, ιδέες, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα που χρειάζεται να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη τους, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν νέες αγορές και να συνεισφέρουν στην ευρύτερη ανάπτυξη. Εφόσον η καινοτομία βασίζεται σε τεχνολογικές λύσεις, τότε θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά τους τουλάχιστον σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Ύψος Επένδυσης

€3.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

27/10/2020

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.