Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 18 ημέρες πριν τη λήξη

LEADER 2014-2020 Νομού Καστοριάς - Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς και της Χλόης.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2.395.000,00 εκ.

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

40% - 100%

Προθεσμία:

10/09/2019

Δικαιούχοι

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης Περιγραφή Επιλέξιμοι κλάδοι Δικαιούχοι

19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών Περιοχών

Δημόσια Δαπάνη: €20.000

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης των απασχολούμενων σε αγροτικές περιοχές που παράγουν μη γεωργικά προϊόντα, σε μονάδες του τουριστικού τομέα και σε λοιπές βιοτεχνικές μονάδες. Είναι ο τομέας της ποτοποιίας, της κατασκευής ειδών ένδυσης, της βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, της βιομηχανίας ξύλου και της παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών. Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν

Δημόσια Δαπάνη: €500.000

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος,

• Ζυθοποιία,

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης,

• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων,

• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης,

• Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,

• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών,

• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής,

• Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής,

• Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €145.000

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας, στη μεταποίηση /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και στην οικοτεχνική παρασκευή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.

Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Προϊόντα δημητριακών, Αρτοσκευάσματα, Ζυμαρικά,

Γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης,

Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα,

Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι,  Προϊόντα με μέλι,

Γαλακτοκομικά προϊόντα,

Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών,

Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο

Για την οικοτεχνία: επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους εγγεγραμμένοι στο (ΚΗΜΟ).

Για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα :

α) οι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ,

β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ, και

γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ, με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €800.000

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €300.000

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν δημιουργία νέων και στην επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €300.000

 Με την υποδράση επιδιώκεται κυρίως η ενίσχυση της απασχόλησης, η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, και φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Στον τομέα του εμπορίου επιδιώκεται η στήριξη επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου οι οποίες προωθούν στην αγορά είτε σε εξειδικευμένα καταστήματα είτε και μέσω διαδικτύου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιχειρήσεις που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €150.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ανάπτυξη / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση πολύπλευρων αναγκών της περιοχής παρέμβασης. Επιχειρήσεις με δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, τεχνών και διασκέδασης, αθλητισμού, πολιτιστικής εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην μείωση των εξαρτήσεων της περιοχής εφαρμογής από μεγαλύτερα αστικά κέντρα και στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Δημόσια Δαπάνη: €60.000
Επιδιώκεται η ίδρυση / βελτίωση / ανάπτυξη επιχειρήσεων του δασοκομικού τομέα με σκοπό κυρίως την στήριξη της απασχόλησης, την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συνθήκες του ανταγωνισμού και των αναγκών της αγοράς, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δασικών προϊόντων των πολύτιμων δασοπονικών ειδών, κ.ά.

Ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία των παρακάτω δασικών προϊόντων,

• Καυσόξυλα, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια, ξυλεία σε πλακίδια, πριονίδια και απορρίμματα ή θραύσματα ξυλείας, συσσωματωμένα ή μη σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων,

• Ξυλεία ακατέργαστη, • Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι,

• Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.7.1:

Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

Δημόσια Δαπάνη: €30.000

Η υποδράση αφορά συνεργασίες για πιλοτικές εφαρμογές για την, προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση νέων ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και περιλαμβάνει στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών εκτός γεωργικού τομέα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία, καθώς και στις επιχειρήσεις της γούνας και του δέρματος, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν για την περιοχή. Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό ή αποστολή που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού.

19.2.7.2

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.

 

Δημόσια Δαπάνη: €30.000

 

Η υποδράση στοχεύει στην σύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη , στην στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων, στην προώθηση και την ενσωμάτωση καινοτομίας σε όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας της περιοχής και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ.

Προτεραιότητα στην υποδράση έχουν οι συνεργασίες στον τομέα των τροφίμων, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό ή αποστολή που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού.

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Δημόσια Δαπάνη: €30.000

 

Πρόκειται για υπο-δράση που ενισχύει τις συνέργειες, τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις μεταξύ μικρών

επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και

για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, καθώς και στην εμπορία στον τομέα αγροδιατροφής για μη γεωργικά προϊόντα. Δίκτυο επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων.

19.2.7.7

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

Δημόσια Δαπάνη: €30.000

Η υποδράση ενισχύει τον τομέα της λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντωνι με σκοπό την διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος

Ειδικότερα ενισχύονται οι :

• Απευθείας πωλήσεις εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης ή, γενικότερα του τόπου παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς τουρίστες.

• Πωλήσεις μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών.

• Πωλήσεις μέσω του διαδικτύου.

• Κατάστημα ιδιοκτησίας των παραγωγών.

• Διανομή κατ’ οίκον.

• Πωλήσεις σε τοπικά εστιατόρια και ταβέρνες.

• Πωλήσεις απευθείας σε επιχειρήσεις τελικής κατανάλωσης.

• Πωλήσεις σε παζάρια, πανηγύρια, λαϊκές αγορές, κ.λπ.

Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (γεωργούς ή μεταποιητές) και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας).

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση Ένταση Ενίσχυσης
19.2.1.2 100% Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14
19.2.2.2 40%   Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17
19.2.2.6

40% (άρθρο 17 Καν. 1305/13) ή

65% ( άρθρο 19 Καν. 1305/13)
19.2.3.1 40%   Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5 65% (άρθρο 22 Καν. 651/14) ή 45% ( άρθρο 14 Καν. 651/14) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης
19.2.6.2 40%   Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρα 21 και 26
19.2.7.1,  19.2.7.2, 19.2.7.3,  19.2.7.7 65%   Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή.

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων εκτός της Υποδράσης 19.2.1.2
Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
Αγορά καινούργιων οχημάτων
Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Δαπάνες προβολής
Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
Αμοιβές προσωπικού

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών (όλων των Υποδράσεων πλην της 19.2.1.2), υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 10/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 10/09/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.