Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 31 ημέρες πριν τη λήξη

LEADER 2014-2020 Νομού Δράμας - Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας που είναι το σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες - Τιμόθεος.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €3.076.000,00 εκ.

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50% έως 100%

Προθεσμία:

23/09/2019

Δικαιούχοι

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης Περιγραφή Επιλέξιμοι κλάδοι Δικαιούχοι

19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Δημόσια Δαπάνη: €20.000

Στο πλαίσιο της Υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα.

Ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης.

19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών Περιοχών

Δημόσια Δαπάνη: €20.000

Στο πλαίσιο της Υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης προς όφελος ΜΜΕ.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €562.500

Στο πλαίσιο της Υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά μεταποιώντας τα με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης).

Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.

Ζυθοποιία.

Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης 

Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.

Μονάδες πυρηνελαιουργείων. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης.

Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.

Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα).

Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες.

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €300.000

Στο πλαίσιο της Υποδράσης ενισχύονται /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς δυναμικότητας τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού

Αφορά εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα, μονάδες εξυπηρέτησης αεραθλητισμού

Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

 

Δημόσια Δαπάνη: €125.000

Στο πλαίσιο της Υποδράσης ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στο δευτερογενή τομέα, με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων

Αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση μονάδων

για την επεξεργασία, τη συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή και το εμπόριο.

Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.5:

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

Δημόσια Δαπάνη: €125.000

Στο πλαίσιο της Υποδράσης ενισχύεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για την κάλυψη σύγχρονων συνηθειών και αναγκών στις αγροτικές περιοχές.

Αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, κοινωνικής φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, κ.λπ.

Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €100.000

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας, στη μεταποίηση /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και στην οικοτεχνική παρασκευή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.

Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Προϊόντα δημητριακών, Αρτοσκευάσματα, Ζυμαρικά,

Γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης,

Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα,

Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι,  Προϊόντα με μέλι,

Γαλακτοκομικά προϊόντα,

Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών,

Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο

Για την οικοτεχνία: επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους εγγεγραμμένοι στο (ΚΗΜΟ).

Για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα :

α) οι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ,

β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ, και

γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ, με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €627.500

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €300.000

 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν δημιουργία νέων και στην επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €225.000

 

 Με την υποδράση επιδιώκεται κυρίως η ενίσχυση της απασχόλησης, η ενεργοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, και φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και η στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Στον τομέα του εμπορίου επιδιώκεται η στήριξη επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου οι οποίες προωθούν στην αγορά είτε σε εξειδικευμένα καταστήματα είτε και μέσω διαδικτύου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιχειρήσεις που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις

19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €225.000

Η υπο-δράση αφορά στην ανάπτυξη / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση πολύπλευρων αναγκών της περιοχής παρέμβασης.

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, τεχνών και διασκέδασης, αθλητισμού, πολιτιστικής εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις

19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Δημόσια Δαπάνη: €110.000

Επιδιώκεται η ίδρυση / βελτίωση / ανάπτυξη επιχειρήσεων του δασοκομικού τομέα με σκοπό κυρίως την στήριξη της απασχόλησης, την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συνθήκες του ανταγωνισμού και των αναγκών της αγοράς, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δασικών προϊόντων των πολύτιμων δασοπονικών ειδών, κ.ά.

Ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία των παρακάτω δασικών προϊόντων,

• Καυσόξυλα, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια, ξυλεία σε πλακίδια, πριονίδια και απορρίμματα ή θραύσματα ξυλείας, συσσωματωμένα ή μη σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων,

• Ξυλεία ακατέργαστη, • Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι,

• Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη

Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης, Δήμοι και ενώσεις τους, καθώς και ΜΜΕ.

19.2.7.1:

Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

Δημόσια Δαπάνη: €165.000

Η Δράση αφορά τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών ή/και δημόσιων φορέων με σκοπό τον όσο το δυνατό συμμετοχικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης είτε ειδικών μορφών (οικοτουρισμός) ή όλων των μορφών και τη συνεργατική ανάπτυξη - διαχείριση του προορισμού ή μικρο-προορισμών.

Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων για την ανάπτυξη και ορθολογικό σχεδιασμό του τουρισμού μέσα από πιλοτικά έργα ανάδειξης και ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σχήματα συνεργασίας φορέων στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Δημόσια Δαπάνη: €89.000

Η Δράση αφορά τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με του τουρισμό με σκοπό την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πλαισίου προβολής - προώθησης και marketing. Στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας μέσω της προσέλκυσης νέων Ομάδων Στόχου ή την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, καθώς και στην εμπορία στον τομέα αγροδιατροφής για μη γεωργικά προϊόντα. Συνεργατικά σχήματα που είτε έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία είτε έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος

19.2.7.4

Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή.

Δημόσια Δαπάνη: €82.000

Η Υποδράση αφορά την ενίσχυση πολυεπίπεδων συνεργατικών σχηματισμών, η δημιουργία των οποίων θα συμβάλλει στην εφαρμογή πολιτικών μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και του συνεπακόλουθου ανθρακικού αποτυπώματος, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, μαζί με την ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτό το θέμα.

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν δράσεις στο δασικό περιβάλλον και στην παραγωγή αποτελεσμάτων που έχουν πρακτική εφαρμογή στον τομέα της δασοκομίας

Σχήματα συνεργασίας φορέων στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση Ένταση Ενίσχυσης
19.2.1.1, 19.2.1.2 100% Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14
19.2.2.2 50%   Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5 65%   Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
19.2.2.6

50% (άρθρο 17 Καν. 1305/13) ή

65% ( άρθρο 19 Καν. 1305/13)
19.2.3.1 50%   Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5

65% (άρθρο 22 Καν. 651/2014) ή

55% ( άρθρο 14 Καν. 651/14)
19.2.6.2

65%   Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

19.2.7.1, 19.2.7.3,  19.2.7.4

65%   Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή.

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων εκτός της Υποδράσης 19.2.1.2:

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών (όλων των Υποδράσεων πλην της 19.2.1.2), υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 10/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/09/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.