Είστε εδώ

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

Στην Τράπεζα Πειραιώς σας υποστηρίζουμε σε κάθε σας κίνηση, από την επιλογή της κατάλληλης χρηματοδοτικής ενίσχυσης, έως και την εύρεση των συμπληρωματικών  τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς είναι δίπλα σας σε όλο τον κύκλο της επενδυτικής διαδικασίας, για να σας προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σχετικά με:

- Τον εντοπισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

- Την κατανόηση των όρων και των προϋποθέσεων της προκήρυξης

- Την ενημέρωσή για τη δυνατότητα συνδυασμού της ενίσχυσης με συνοδευτικές τραπεζικές υπηρεσίες και δανεισμό

Από τη στιγμή της ένταξής σας σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης, η Τράπεζα Πειραιώς σας παρέχει τα κατάλληλα προϊόντα ώστε να διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επένδυσής σας. Ενδεικτικά, σας προσφέρει:

- Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής για να λάβετε προκαταβολή της επιχορήγησης

- Πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της επένδυσης

- Ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρηση

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα