Είστε εδώ

Με επίκεντρο τη δική σας επιχείρηση

Σας καθοδηγούμε υπεύθυνα, προσφέροντας τις λύσεις που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε στην πλέον κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση για την επιχείρησή σας.

Η ειδικά σχεδιασμένη λειτουργία του 360° FUNDING με απλό και φιλικό τρόπο πλοήγησης και έξυπνη μηχανή αναζήτησης, οδηγεί σε προσωποποιημένες λύσεις επιλέγοντας ενδεικτικά τα κάτωθι κριτήρια αναζήτησης:

- Τον επιχειρηματικό σας κλάδο

- Την περιφέρεια που θα υλοποιήσετε την επένδυσής σας

- Το ύψος των δαπανών που θέλετε να καλύψετε

- Το μέγεθος της επιχείρησης που έχετε ή θέλετε να δημιουργήσετε

Έτσι, κερδίζετε χρόνο, αποφεύγοντας τη συλλογή άσκοπης πληροφορίας και την ενασχόλησή σας με σύνθετες, μη σχετικές με το αντικείμενό σας ενημερώσεις, ενώ καθοδηγείσθε ακριβώς στο πρόγραμμα ενίσχυσης που σας αφορά.

Η σχετική πληροφόρηση με τη χρηματοδοτική ενίσχυση που σας ταιριάζει είναι στη διάθεσή σας σε:

- Συνοπτική Μορφή, με έμφαση στα σημεία κλειδιά

- Αναλυτική Μορφή, με το αρχείο της προκήρυξης, τα συνοδευτικά έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες

Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε μια γρήγορη εικόνα για τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης και μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο σε αυτά τα οποία σας ενδιαφέρουν. Έτσι, έχετε στα χέρια σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας βοηθήσουν στην οργάνωση και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής σας.

Ενεργοποιήστε, σήμερα, την Αυτόματη Ηλεκτρονική Ενημέρωση του 360° FUNDING για να λαμβάνετε e-mail και SMS, για όλα τα νέα προγράμματα που ταιριάζουν στην αναζήτησή σας για χρηματοδοτική ενίσχυση.

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα