Είστε εδώ

Έγκυρη και Έγκαιρη Ενημέρωση

Το 360° FUNDING σας παρέχει επίκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής ενίσχυσης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2014-2020).

Ο στόχος του 360° FUNDING είναι η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση μέσω του ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), του Αναπτυξιακού Νόμου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς, που συνδυαστικά μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το 360° FUNDING απευθύνεται σε:
- Ελεύθερους Επαγγελματίες
- Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις
- Αγρότες & Αγροτικές Επιχειρήσεις

Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα διατεθούν στην αγορά € 26 δισ. από το ΕΣΠΑ (€ 6 δισ. από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και €120 δις. απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για όλα τα Κράτη Μέλη, μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ειδικά, για την Ελλάδα, ο σκοπός της επένδυσης αυτών των επιπρόσθετων κεφαλαίων είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η ενίσχυση των επιχειρήσεων με εξαγωγικό χαρακτήρα, η στήριξη της κοινωνικής συνοχής και η αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

- εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
- προμήθεια νέου εξοπλισμού
- κάλυψη λειτουργικών αναγκών
- δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Μέσω της χρήσης του 360° FUNDING αποκτάτε έναν προσωποποιημένο οδηγό στο χώρο των χρηματοδοτικών ενισχύσεων, που μπορεί να σας κατευθύνει, απλά και κατανοητά, στο κατάλληλο πρόγραμμα, έχοντας παράλληλα στη διάθεσή σας:

- ΝΕΑ, που καλύπτουν όλη την επικαιρότητα στο χώρο των χρηματοδοτικών ενισχύσεων

- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, από επιλεγμένους φορείς και ειδικούς στο χώρο, από τα οποία μπορείτε να αντλήσετε ουσιαστική γνώση και καθοδήγηση

- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΟΔΗΓΟΥΣ, που σχετίζονται με την αναζήτησή σας και συνθέτουν τη δική σας προσωπική βιβλιοθήκη στην οποία μπορείτε να ανατρέχετε όποτε χρειάζεται

- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, που σας αφορούν και σχετίζονται με τη χρηματοδότηση που σας ενδιαφέρει

- ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Τράπεζας Πειραιώς που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη, ρεαλιστική και επιτυχημένη επένδυση για την επιχειρηματική σας ανάπτυξη

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα