Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 18/06/2019
π.χ., 18/06/2019
ΕΣΠΑ
07/06/2018
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
06/06/2018
Ξεκινάει σήμερα, 6 Ιουνίου 2018 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 1 των υπομέτρων  16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα...
ΕΣΠΑ
06/06/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η...
ΕΣΠΑ
05/06/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020...
ΕΣΠΑ
01/06/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων και την 3η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω –...
ΕΣΠΑ
31/05/2018
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε την Απόφαση Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία...
ΕΣΠΑ
29/05/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β’ Κύκλος» (2η Περίοδος...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα