Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Προσωρινός Πίνακας Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Αναπτυξιακού Νόμου

12/03/2018

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει συνολικά 2 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €1,285 εκ. Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης ανέρχεται σε €495 χιλ. ...

ΕΣΠΑ

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

01/03/2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30/04/2018.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής στα Μέτρα «Υγεία και Ασφάλεια» και «Ενεργειακή Απόδοση και Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής, Επενδύσεις Επί του Σκάφους, Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Απόδοσης»

28/02/2018

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τα Μέτρα 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 - «Ενεργειακή Απόδοση και Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής, Επενδύσεις Επί του Σκάφους, Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Απόδοσης, Διερεύνηση της Συμβολής των Εναλλακτικών Συστημάτων Πρόωσης και του Σχεδιασμού ...

ΕΣΠΑ

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής στα Μέτρα «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

27/02/2018

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τα Μέτρα 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και 4.2.4 – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 23/3/2018.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μέτρα, πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής στο Μέτρο «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

27/02/2018

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 23/3/2018.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μέτρο, πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος»

26/02/2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος», λόγω ένταξης επιπλέον 605 επενδυτικών σχεδίων με συνολική δημόσια δαπάνη €60,4 εκ. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης μέσω του Πληροφοριακού ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2ος Κύκλος Υποβολών για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

22/02/2018

Στις 19/03/2018 θα ξεκινήσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων στη 2η πρόσκληση του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.Σε αντίθεση με τη 1η πρόσκληση που περιλάμβανε και Δράσεις ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας, η παρούσα 2η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά ενισχύσεις για τη μετατροπή και διατήρηση βιολογικών πρακτικών και ...