Είστε εδώ

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 26/03/2019
π.χ., 26/03/2019
PDF icon   (95.08 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
03/03/2017
PDF icon   (342.14 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Θεσμικό Πλαίσιο για τη Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσ...
02/12/2016
PDF icon   (1006.01 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
02/12/2016
PDF icon   (82.79 KB)
ΕΣΠΑ
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis)
02/12/2016
PDF icon   (2.11 MB)
ΕΣΠΑ
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
02/12/2016
PDF icon   (543.16 KB)
ΕΣΠΑ
Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών ΕΣΠΑ 2014-2020
02/12/2016
PDF icon   (249.55 KB)
ΕΣΠΑ
Κοινοτικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα Ανάπτυξη και Καιν...
02/12/2016
PDF icon   (4.2 MB)
ΕΣΠΑ
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 2008
02/12/2016
PDF icon   (1.32 MB)
ΕΣΠΑ
Οδηγός Χρήσης του Ορισμού των ΜΜΕ
02/12/2016

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα