Είστε εδώ

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 16/07/2019
π.χ., 16/07/2019
PDF icon   (461.37 KB)
ΕΣΠΑ
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουρι...
30/07/2014
PDF icon   (14.28 MB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1η Τροποποίηση - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
23/06/2017
PDF icon   (2.25 MB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
07/06/2017
PDF icon   (95.08 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
03/03/2017
PDF icon   (342.14 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Θεσμικό Πλαίσιο για τη Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσ...
02/12/2016
PDF icon   (1006.01 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
02/12/2016
PDF icon   (82.79 KB)
ΕΣΠΑ
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis)
02/12/2016
PDF icon   (2.11 MB)
ΕΣΠΑ
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
02/12/2016
PDF icon   (543.16 KB)
ΕΣΠΑ
Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών ΕΣΠΑ 2014-2020
02/12/2016

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα