Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 24/06/2019
π.χ., 24/06/2019
ΕΣΠΑ
15/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον...
ΕΣΠΑ
15/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών...
ΕΣΠΑ
12/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων...
ΕΣΠΑ
11/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον προσωρινό κατάλογο των 1.439 δυνητικών δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση...
ΕΣΠΑ
11/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την πρώτη απόφαση ένταξης για 29 επενδυτικά σχέδια για τη Δράση της «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας». Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, της δράσης ανέρχεται σε...
ΕΣΠΑ
11/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» λόγω της ένταξης επιπλέον 441...
ΕΣΠΑ
08/09/2017
Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίθηκε θετικά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., υποβάλλοντας  φάκελο συμμετοχής, για την υλοποίηση του αναμενόμενου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα